Kompetent personal och bred maskinpark

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Värmland och Mellansverige. Vår moderna maskinpark omfattar ca 45 enheter bestående av band och hjulgrävmaskiner, hjullastare, dumpers, lastbilar, mobilkran, väghyvel, bergkross, återvinningskross. Maskinparken förnyas löpande för att klara dagens krav. Vi har en väldigt låg personalomsättning vilket borgar för att vi har en mycket stabil och kompetent personal med lång erfarenhet. Nu utför vi även avancerade stenarbeten med nyläggning, reparationer och renovering av b. la ruiner, stenmurar.