Gediget familjeföretag

Företaget är grundat i den lilla byn Emtbjörk 1952 och finns sedan 1995 i anpassade lokaler med kontor och verkstad i Hagfors. Företaget drivs nu av andra generationen Haglund, sönerna Sören, Carl-Fredrik, döttrarna Anneli Kruse och Ann-Catrin Cederin.

Erfaren personal
I nuläget är vi 40 anställda och de flesta har varit med länge så vi har en stark och bra personalstyrka med stor erfarenhet, en av medarbetarna som varit med lång tid hos oss på Emtbjörks är maskinföraren Roy Carlsson som anställdes redan 1970, och har nu i år (2014) tagit pension- säkert kommer han att göra några ”gästspel”.

Brett verksamhets område

Emtbjörks har under åren skaffat flera strängar på sin lyra, maskinparken har utvecklats löpande och innefattar nu band och hjulgrävmaskiner, hjullastare, dumpers, lastbilar, mobilkranar, väghyvel, bergkross och återvinningskross. Emtbjörks bedriver även berg och grustäkt i Musjöheden och kan leverera de berg och grus material som kunderna vill ha och efterfrågar.

1987 övertog Emtbjörks hanteringen av fallskrot vid Uddeholms AB i Hagfors, den hanteringen innebär sortering och demolering av olika slaggmaterial för att kunna återvinna järn som sedan levereras tillbaka till järnverket. Uddeholms AB är en stor och viktig kund för Emtbjörks där även markjobb och snöröjning är en del av våra åtaganden.
Tack vare den hanteringen av metaller har vi även kunskap att köpa in och sälja vidare metallskrot från företag och privatpersoner i området.

2009 återvände en tidigare anställd tillsammans med sin son med nya kunskaper inom stenarbeten, så nu utför vi även avancerade stenarbeten av nyläggning, reparationer och renovering av b.la ruiner, stenmurar.

Idag omfattar vår moderna maskinpark ca 45 enheter och förnyas löpande för att klara dagens krav.

Cementgjuteri

Det var 1952 som Carl Haglund grundade Emtbjörks AB, då var inriktningen cementgjuteri.
En verksamhet som även Carl A Haglund sysslade med (Carl Haglunds fader), Carl A Haglund var även med på immigrant tåget till USA där han också var verksam i cement och betong branschen.
Tillverkning av betonghålsten och trädgårdsplattor gjutna i cement höll på till 1980-talet då efterfrågan på dessa produkter blivit mindre. Något som dessbättre inte påverkade Emtbjörks nämnvärt då företaget redan under 60-talet påbörjat verksamhet med markarbeten där bland annat schakt för vägar och husgrunder ingick. Nu kunde man istället satsa mer på detta.