Metallåtervinning

1987 övertog Emtbjörks hanteringen av fallskrot vid Uddeholms AB i Hagfors, den hanteringen innebär sortering och demolering av olika slaggmaterial för att kunna återvinna järn som sedan levereras tillbaka till järnverket.

Uddeholms AB är en stor och viktig kund för Emtbjörks där även markjobb och snöröjning är en del av våra åtaganden.

Tack vare den hanteringen av metaller har vi även kunskap att köpa in och sälja vidare metallskrot från företag och privatpersoner i området.