Stenarbeten

Vi utför stenarbeten åt kommuner, landsting, kyrkor, privatpersoner mm.
Det kan gälla renovering av gamla stenmurar, ruiner eller byggnader, nybyggnad av exklusiva plattläggningar.
Alla jobb är intressanta för oss, kontakta oss för mer information och möjligheter.