Återvinningscentral

Vi tar emot följande:

  • Asfalt
  • Betong
  • Järnskrot
  • Stubbar